Markvärme – miljövänligt och ekonomiskt

Markvärme är en uppvärmningsform som har flera fördelar jämfört med värme som kommer från förbränning av till exempel olja eller ved. Markvärme fungerar på ungefär samma sätt som bergvärme, med den skillnaden att markvärmen hämtar sin värme ur marken, där bergvärmen hämtar den från berggrunden och grundvattnet. I båda fallen handlar det om vatten som cirkulerar, som håller en lägre temperatur en omgivningen, och på så sätt värms upp. En skillnad mellan markvärme och bergvärme är att bergvärme kostar betydligt mer att installera. En möjlig nackdel är dock att markvärme i vissa fall kan påverka marktemperaturen negativt. Det gäller därför att installera markvärmen på en plats där detta inte leder till problem.

Att installera markvärme kostar mer än att installera en oljepanna eller liknande. Men detta är en kostnad som man tjänar in relativt snabbt, då man slipper kostnaden för olja, pellets och liknande. Initialkostnaden skrämmer dock tyvärr många, då den kan ligga en bit över 100,000 kronor. Men driftskostnaden för markvärme är sedan mycket låg, och ligger vanligtvis på runt tusen kronor per år. Med lite enkel matematik inser man då att i det långa loppet kommer man att spara pengar på att installera markvärme. Och då har vi inte ens nämnt miljöaspekten; att markvärme är en betydligt mer miljövänlig uppvärmningsform än olja och annan förbränning.

Markvärme passar också för den som inte kan skaffa sig bergvärme till sin bostad. Bergvärme kan sägas vara lite bättre än markvärme, men har då två nackdelar – dels att initialkostnaden är högre, och dels att det inte är något som alla kan skaffa sig, även om de har råd. Det är relativt ovanligt att det inte finns möjlighet att installera markvärme. Den som vill ha en billig uppvärmningsform som lönar sig i längden, samtidigt som den är miljövänlig, bör titta närmare på markvärme som ett alternativ till bergvärme.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *